braunschweigin suomi-koulu

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Braunschweigin Suomi-koulu
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Braunschweigin Suomi-koulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anna Ikonen, anna(at)suomikoulu-braunschweig.de

3. Rekisterin nimi

Braunschweigin Suomi-koulun oppilaslista

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on alaikäisten oppilaiden vanhempien kirjallinen suostumus ja jäsenyys Suomikoulussa. Henkilötietoja tarvitaan on Suomikoulun toiminnan suunnitteluun ja organisointiin sekä vuosittaiseen toiminta-avustuksen hakemiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat:

  • Oppilaan nimi, syntymäaika ja osoite
  • Vanhempien nimet, puhelinnumero ja säköpostiosoite
  • Oppilaan yhteys suomalaisuuteen
  • 6. Säännönmukaiset tietolähteet

    Oppilaslistaan tallennettavat tiedot saadaan oppilaiden vanhemmilta kirjallisen oppilaaksi ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukainen luovutus

Tiedot oppilaista (nimi, syntymäaika ja yhteys suomalaisuuteen) välitetään kerran vuodessa apurahahakemuksen yhteydessä Suomi-Seuralle, sillä nämä tiedot kuuluvat apurahan myöntämisen perusteisiin. Mikäli vanhemmat ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa, oppilaan tiedot voidaan antat tiedoksi suomikoulun sisällä muille oppilaiden vanhemmille. Muille (kolmansille) osapuolille tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Oppilaslistan käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Alkuperäiset ilmoittautumislomakkeet säilytetään puheenjohtajan ylläpitämässä arkistossa. Lisäksi sähköinen oppilaslista on vanhempainneuvoston sihteerillä, rahastonhoitajalla ja opettajilla. Tietoja ei säilytetä Internet-palvelimilla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Oppilailla ja heidän vanhemmillaan on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Laadittu 24.05.2018.

Viimeisin muutos 02.05.2020.